Zmiany w podatku CIT zatwierdzone

Read Time:52 Second

Projekt ustawy zmieniającej zasady opodatkowania podatkiem CIT zostały przyjęte przez Radę Ministrów 23 sierpnia 2022. Zmiany mają na celu udoskonalenie przepisów związanych z opodatkowaniem osób prawnych. Dzięki niej, według autorów, podatnicy mają mieć nieco mniej wątpliwości podczas interpretacji poszczególnych podatkowych przepisów oraz przepisy te mają być bardziej czytelne i zrozumiałe dla przedsiębiorców w Polsce.

Zmiany skomentował wiceminister finansów Artur Soboń: „Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów„.

Czy zmiany wyjdą podatnikom na dobre? O tym zapewne przekonamy się w najbliższych miesiącach, kiedy przedsiębiorcy, a w szczególności ich księgowi odpowiadający za sprawy podatkowe, będą mogli zapoznać się ze zmianami i zacząć korzystać ze zmienionego prawa. Zmiany dotyczą m.in. CITu estońskiego, który w ostatnim czasie był w naszym kraju bardzo popularny, rozliczania kosztów firm, uproszczone składania załączników itd.